Palvelut

Visuaalinen viestintä

Visuaalinen kokonaisilme

Suunnittelen järjestöllenne tai yrityksellenne raikkaan kokonaisilmeen, jonka laajuus voidaan määritellä tapauskohtaisesti ja tarpeenne mukaan. Yleisesti ottaen visuaalinen ilme sisältää ainakin käytettävät värit, logon sekä typografian, eli käytettävät fonttityypit ja niiden käyttöön liittyvän graafisen ohjeistuksen. Lisäksi visuaalinen ilme voidaan ulottaa kattamaan myös esimerkiksi viestinnässä käytettävät kuvat ja määritellä millaisia kuvia viestinnässä ensisijaisesti käytetään.

Tarkoituksenmukaisella visuaalisen ilmeen suunnittelulla voidaan taata organisaation viestinnän visuaalinen yhdenmukaisuus ja tunnistettavuus eri viestintäkanavissa. Lisäksi kohderyhmän huomioiva visuaalinen ilme on osaltaan varmistamassa sitä, että viestinne tavoittaa oikeat ihmiset.Kuvassa erilaisia logoja, kuten kissa ja koira jotka pitävät Help for Furries -kylttiä, sekä yksinkertainen lehmälogo.

Logot

Yksilöllinen ja järjestönne tai yrityksenne arvoja ilmentävä logo on yksi tunnistettavuuden kulmakivistä. Suunnittelen organisaatiollenne tai tuotteellenne monikäyttöisen ja tarkoituksenmukaisen logon, jonka avulla sen tunnettuutta voidaan lähteä lisäämään ja brändiä rakentamaan.Kuvassa Eläinten ystävä -lehden kansia, joista yhdessä on supikoira vihreällä taustalla ja toisessa valkoinen hanhi mustalla taustalla.

Visuaalinen printtiviestintä

Suunnittelen painetuille tuotteillenne järjestösi tai yrityksesi brändiä ja imagoa tukevan visuaalisen ilmeen. Osallistun tarvittaessa myös painotuotteiden tuottamiseen, esimerkiksi lehtitaiton ja kuvankäsittelyn muodossa.Kuvassa kooste Operantit ratsastajat ry:n verkkosivuista ja siitä, millaiset ne ovat eri laitteilla.

Visuaalinen verkkoviestintä

Verkkosivujen houkutteleva, nykyaikainen ja selkeä ulkoasu herättää kävijän kiinnostuksen toimintaanne kohtaan. Suunnittelen järjestönne tai yrityksenne verkkosivuille brändiänne tukevan tarkoituksenmukaisen ulkoasun, jonka pohjalta voidaan toteuttaa toimiva ja houkutteleva verkkosivukokonaisuus. Osallistun tarvittaessa myös verkkosivujen visuaaliseen sisällöntuotantoon, kuten kuvankäsittelyyn ja kuvitusten tekoon. Olen käytettävissä myös visuaalisen someviestintänne tuottamiseen.