Tietosuojaseloste

Laatimispäivämäärä: 24.5.2018


Rekisterin pitäjä


Sari ja kuva -nimeä käyttävä osa-aikainen työntekijä Sari Toivola, joka on Kulttuuriosuuskunta Makasiinin jäsen.


Rekisteriasioista vastaava henkilö


Sari Toivola
+358 44 0915 850
sari.toivola@sarijakuva.fi


Rekisterin nimi


Sari ja kuva asiakasrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, rekisterin käyttötarkoitus


Henkilötietoja tallennetaan, jotta yhteydenottolomakkeen tai suoran sähköpostiyhteydenoton kautta tulleisiin viesteihin kuten palautteisiin ja tarjouspyyntöihin on mahdollista vastata.

Mikäli yhteydenotto sisältää tarjouspyynnön, annettuja yhteystietoja käytetään tarjouksen toimittamiseen.

Mikäli tarjous johtaa asiakkuussuhteeseen, yhteystietoja käytetään asiakkuussuhteen ylläpitoon, toimeksiantosopimuksen laatimiseen ja toimittamiseen, sekä asiakirjojen kuten sopimusten ja laskujen kohdentamiseksi oikealle taholle.


Rekisterin tietosisältö


Käyttäjä voi ilmoittaa seuraavia henkilötietojaan:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Yritysasiakkaan Y-tunnus

Laskutus tapahtuu Kulttuuriosuuskunta Makasiinin toimesta, pääsääntöisesti nettilasku.fi-palvelun kautta. Poikkeustilanteissa joissa verkon kautta tapahtuva laskutus ei onnistu, tarvitaan asiakkaalta myös katuosoite laskutuksen hoitamiseksi.


Säännönmukaiset tietolähteet


Ottaessaan yhteyttä joko yhteydenottolomakkeella tai suoran sähköpostiviestin kautta, henkilö lähettää tietonsa omalla suostumuksellaan rekisteriin.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Tietojen säilytysaika


Henkilötietojen säilytysaika riippuu siitä, johtaako ensimmäinen yhteydenotto tarjouspyyntöön tai asiakkuussuhteeseen vai ei. Mikäli yhteydenotto sisältää tarjouspyynnön, henkilötietoja säilytetään tarjouksessa ilmoitettu tarjouksen voimassaoloaika (14 vrk).

Mikäli tarjouspyynnön jättäjä ei ota 14 vuorokauden sisällä uudelleen yhteyttä, katsotaan tarjous hylätyksi ja henkilötiedot poistetaan.

Mikäli tarjous hyväksytään, henkilötietoja säilytetään sopimus- ja tarjousasiakirjojen muodossa viisi vuotta sopimuksen päättymisestä, jonka jälkeen ne poistetaan.


Rekisterin suojauksen periaatteet


Vain ennaltamäärätyllä henkilöllä on pääsy rekisterissä oleviin tietoihin. Tiedot tarkoittavat tässä tapauksessa lukituissa tiloissa sijaitsevalle sekä asianmukaisella palomuurilla ja virustorjunnalla varustetulle tietokoneelle tallennettuja tarjous- ja sopimusasiakirjoja, jotka varmuuskopioidaan ulkoiselle kovalevylle vähintään kuukausittain. Yhteydenottolomakkeen täyttäminen ja vastaanottaminen tapahtuvat SSL-suojatun verkkoyhteyden kautta.

Tietojen vastaanottamiseen ja käsittelyyn liittyvien palveluiden tarjoaja on avaruus.net, joka on toiminnassaan sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta. Laskutus tapahtuu nettilasku.fi-palvelun kautta, joka on niin ikään toimintaperiaatteiltaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen.


Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus


Jokaisella rekisteriin kuuluvalla henkilöllä on oikeus pyytää itseään koskevat tiedot tarkastettaviksi ja edellyttää rekisteristä löytyvien virheellisten tietojen oikaisemista. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt on toimitettava kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle.

Jokaisella rekisteriin kuuluvalla henkilöllä on oikeus pyytää itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä, mikä tarkoittaa mahdollisen asiakkuussuhteen purkautumista. Poistopyyntö tulee toimittaa kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle.


Muut mahdolliset oikeudet


Rekisterin pitäjä on Kulttuuriosuuskunta Makasiinin jäsen, joten asiakkuussuhteen syntyessä toimeksiantosopimusasiakirjat henkilötietoineen toimitetaan tiedoksi osuuskunnan hallituksen jäsenille.

Henkilötietoja ei luovuteta käytettäviksi markkinointia tai markkinointi- ja mielipidetutkimuksia, sukututkimusta tai henkilömatrikkelia varten.


Kävijäseuranta


Sarijakuva.fi-sivusto käyttää Google Analytics -analysointityökalua. Google Analyticsin toimintaperiaate perustuu statistiikkaan ja tilastoihin, joita Google Analytics luo evästeiden (cookies) avulla keräämänsä tiedon pohjalta muodostaen erilaisia tilastoja, käyriä ja diagrammeja sivuston kävijämääriin ja kävijöiden käyttäytymiseen, kuten sivuston suosituimpiin sisältöihin liittyen. Sen avulla kerätyt tiedot ovat siis täysin anonyymejä ja yksilöimättömiä, eikä niitä yhdistetä muihin, esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta tulleisiin tietoihin.

Työkalun avulla kerätyt tiedot välitetään ja varastoidaan Googlen palvelimille, jotka sijaitsevat muun muassa Yhdysvalloissa. Google Analyticsin keräämiä tietoja käytetään kävijäraporttien laatimiseen, joita Sari ja kuva puolestaan käyttää sivuston kävijämäärien kartoittamiseen sekä sivuston käytettävyyden, liiketoiminnan ja siihen liittyvien palveluiden kehittämiseen. Sivuston käyttäjälle evästeiden käyttö tarkoittaa personoitua ja sen myötä parempaa käyttökokemusta.

On täysin sivuston käyttäjän päätettävissä, haluaako hän itsestään kerättävän kuvatun kaltaista tietoa evästeiden avulla. Mikäli hän ei hyväksy tietojaan kerättävän evästeiden avulla, tulee sivuston käyttö lopettaa välittömästi. Kävijä voi halutessaan estää evästeiden käytön oman selaimensa asetuksista. Joidenkin palveluiden asianmukainen toiminta saattaa edellyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä kävijä hyväksyy evästeiden käytön sarijakuva.fi-sivustolla.

Lue lisää Google Analyticsin evästeistä ja tietosuojasta.