Palvelut

Sanallinen viestintä

Sosiaalinen media

Suunnittelen organisaatiollenne sanallista someviestintää ja osallistun mielelläni myös sisällöntuotantoon. Ehdoton etuni eläimiä ja niiden hyvinvointia koskevan viestinnän saralla on, että aihealue on minulle entuudestaan laajalti tuttu. Aihe on minulle myös henkilökohtaisesti niin tärkeä, että tiedonjanoni sitä kohtaan on loputon. Eli niistä asioista joista en vielä tiedä, olen valmis ottamaan perusteellisesti selvää.

Verkkoviestintä

Olen käytettävissä verkkosivujen sanallisen viestinnän suunnitteluun ja sisällöntuotantoon. Tämän lisäksi minulta luonnistuu myös esimerkiksi blogitekstien suunnittelu ja tuottaminen. Kirjoittajana olen mukautuvainen ja valmis huomioimaan kirjoitustyylissäni organisaationne brändin ja viestintänne kohderyhmän. Minulta onnistuvat niin vakavammat asiatekstit, kuin kevyempikin sanailu.

Verkkoviestinnän strateginen suunnittelu

Tarvittaessa osallistun erittäin mielelläni myös organisaationne sosiaalisen median ja verkkoviestinnän strategiseen suunnitteluun. On ensisijaisen tärkeää laatia viestintästrategia, jonka pohjalta viestintää lähdetään toteuttamaan. Strategia auttaa hahmottamaan organisaation mahdollisuudet, edut ja haasteet, sekä auttaa asettamaan viestinnällisiä tavoitteita ja niiden toteutumiseen tähtäävien toimenpiteiden onnistumisen mittaamiseen käytettäviä työkaluja.