Sari ja kuva // Viestintäpalvelut
...

Miten voin auttaa?

Palvelut

Olen erikoistunut eläimiä ja niiden hyvinvointia koskevaan viestintään, jonka suunnittelu ja tuottaminen onnistuu niin järjestö- kuin yritysnäkökulmasta. Lisäksi sydäntäni lähellä ovat kansalaisvaikuttamisen eri muodot.

Minulla on laaja tietämys eläimiin ja niiden hyvinvointiin liittyvistä osa-alueista, mikä osaltaan edesauttaa onnistuneen viestinnän suunnittelua ja tuottamista.


Visuaalinen viestintä

Visuaalisten kokonaisilmeiden suunnittelu

Suunnittelen järjestöllenne tai yrityksellenne raikkaan kokonaisilmeen, jonka laajuus voidaan määritellä tapauskohtaisesti ja tarpeenne mukaan. Yleisesti ottaen visuaalinen ilme sisältää ainakin käytettävät värit, logon sekä typografian, eli käytettävät fonttityypit ja niiden käyttöön liittyvän graafisen ohjeistuksen. Lisäksi visuaalinen ilme voidaan ulottaa kattamaan myös esimerkiksi viestinnässä käytettävät kuvat ja määritellä millaisia kuvia viestinnässä ensisijaisesti käytetään.

Tarkoituksenmukaisella visuaalisen ilmeen suunnittelulla voidaan taata organisaation viestinnän visuaalinen yhdenmukaisuus ja tunnistettavuus eri viestintäkanavissa. Lisäksi kohderyhmän huomioiva visuaalinen ilme on osaltaan varmistamassa sitä, että viestinne tavoittaa oikeat ihmiset.

Logot

Yksilöllinen ja järjestönne tai yrityksenne arvoja ilmentävä logo on yksi tunnistettavuuden kulmakivistä. Suunnittelen organisaatiollenne tai tuotteellenne monikäyttöisen ja tarkoituksenmukaisen logon, jonka avulla sen tunnettuutta voidaan lähteä lisäämään ja brändiä rakentamaan.

Visuaalinen printtiviestintä

Suunnittelen painetuille tuotteillenne järjestösi tai yrityksesi brändiä ja imagoa tukevan visuaalisen ilmeen. Osallistun tarvittaessa myös painotuotteiden tuottamiseen, esimerkiksi lehtitaiton ja kuvankäsittelyn muodossa.

Visuaalinen verkkoviestintä

Verkkosivujen houkutteleva, nykyaikainen ja selkeä ulkoasu herättää kävijän kiinnostuksen toimintaanne kohtaan. Suunnittelen järjestönne tai yrityksenne verkkosivuille brändiänne tukevan tarkoituksenmukaisen ulkoasun, jonka pohjalta voidaan toteuttaa toimiva ja houkutteleva verkkosivukokonaisuus. Osallistun tarvittaessa myös verkkosivujen visuaaliseen sisällöntuotantoon, kuten kuvankäsittelyyn ja kuvitusten tekoon. Olen käytettävissä myös visuaalisen someviestintänne tuottamiseen.

Kuvitukset

Suunnittelen ja toteutan kuvituksia niin painettuihin tuotteisiin kuin verkkoympäristöihinkin. Parhaimmillaan kuvitus tukee tekstiä, houkuttelee lukemaan ja tuo viestikokonaisuuteen lisäarvoa. Kuvitukseen voidaan myös tiivistää isohko määrä tietoa, käärimällä se selkeään ja napakkaan infografiikkapakettiin. Tähtään kuvituksillani aina siihen että ne kiinnittävät katsojan huomion, koskettavat häntä ja muodostuvat näin olennaiseksi osaksi viestinnällistä kokonaisuutta. Käyttämäni tekniikat ovat pääosin digitaalisia.


Sanallinen viestintä

Sosiaalinen media

Suunnittelen organisaatiollenne sanallista someviestintää ja osallistun mielelläni myös sisällöntuotantoon. Ehdoton etuni eläimiä ja niiden hyvinvointia koskevan viestinnän saralla on, että aihealue on minulle entuudestaan laajalti tuttu. Aihe on minulle myös henkilökohtaisesti niin tärkeä, että tiedonjanoni sitä kohtaan on loputon. Eli niistä asioista joista en tiedä, olen valmis ottamaan perusteellisesti selvää.

Verkkoviestintä

Olen käytettävissä verkkosivujen sanallisen viestinnän suunnitteluun ja sisällöntuotantoon. Tämän lisäksi minulta luonnistuu myös esimerkiksi blogitekstien suunnittelu ja tuottaminen. Kirjoittajana olen mukautuvainen ja valmis huomioimaan kirjoitustyylissäni organisaationne brändin ja viestintänne kohderyhmän. Minulta onnistuvat niin vakavammat asiatekstit, kuin kevyempikin sanailu.

Verkkoviestinnän strateginen suunnittelu

Tarvittaessa osallistun erittäin mielelläni myös organisaationne sosiaalisen median ja verkkoviestinnän strategiseen suunnitteluun. On ensisijaisen tärkeää laatia viestintästrategia, jonka pohjalta viestintää lähdetään toteuttamaan. Strategia auttaa hahmottamaan organisaation mahdollisuudet, edut ja haasteet, sekä auttaa asettamaan viestinnällisiä tavoitteita ja niiden toteutumiseen tähtäävien toimenpiteiden onnistumisen mittaamiseen käytettäviä työkaluja.


Viestintäkokonaisuudet

Verkko- ja someviestinnän kokonaisuuksien tuottaminen

Ehdoton etuni viestijänä on monipuolisuus. Voin siis tarvittaessa suunnitella ja toteuttaa koko sosiaalisen median tai verkkoviestintänne suunnittelun ja tuottamisen paketin, sisältäen niin sanalliset kuin visuaalisetkin elementit. Teidän ei siis toisin sanoen ole välttämätöntä pestata erikseen henkilöitä tuottamaan sanallista ja kuvallista sisältöä verkkosivuillenne tai sosiaalisen median kanaviin, vaan voin ottaa hoitaakseni molemmat osa-alueet, siinä määrin kun se viestintänne mittakaavan huomioiden on mahdollista.

Verkkoviestinnän kokonaispaketti

Osallistun tarvittaessa verkkosivujenne visuaaliseen ja käyttöliittymäsuunnitteluun. Tämän ohella minulta onnistuu myös sanallisen verkkosivukokonaisuuden suunnittelu ja tuottaminen. Pystyn toteuttamaan pienempiä verkkosivukokonaisuuksia alusta loppuun ja liityn mielelläni osaksi tiimiä myös suurempiin projekteihin.