Temu ja Shein – vastuutonta ylikulutusta muunlajisten näkökulmasta

Kuva: luetho & cromaconceptovisual/pixabay.com | Kuvituskuva


Suomalaisten somevaikuttajien Temu-yhteistyöt ovat nostaneet päätään ja vallanneet viime aikoina alaa ihmisten somesyötteistä. Ylikansallisten pikamuotijättien aggressiivinen marssi Suomen markkinoille herättää huolta, myös muunlajisten näkökulmasta tarkasteltuna.


Ongelmana läpinäkymättömyys

Muunlajisten – kuten toki monen muunkin tekijän – kannalta Temun suurin ongelma on toiminnan ja tuotantoketjun läpinäkymättömyydessä. Emme siis toisin sanoen tiedä, millaisissa oloissa Temussa myytäviin tuotteisiin hyödynnetyt muunlajiset ovat eläneet ja miten niitä on kohdeltu. 

Temulta ei siis tunnu löytyvän minkäänlaisia toimintaperiaatteita, linjauksia tai ohjeistuksia, jotka osoittaisivat eläinten hyvinvoinnin toteutuvan Temussa myytäviä tuotteita koskevan tuotantoketjun eri vaiheissa. Vaikka Temussa myydäänkin esimerkiksi jonkin verran ”eläinkokeettomaksi” väitettyä kosmetiikkaa, emme voi todellisuudessa kuitenkaan olla varmoja tuotteiden eläinkokeettomuudesta.


Toiminnan hähmäisyys ja läpinäkymättömyys on lähtökohtaisesti aina epäilyttävää. Se antaa aihetta suhtautua kriittisesti Temun toimintaan, monien muiden asioiden ohella siis myös eläinten hyvinvoinnin osalta. 


Toiminnan hähmäisyys ja läpinäkymättömyys on lähtökohtaisesti aina epäilyttävää. Se antaa aihetta suhtautua kriittisesti Temun toimintaan, monien muiden asioiden ohella siis myös eläinten hyvinvoinnin osalta. 

Jos Temu ei antanutkaan meille mitään kättä pidempää eläinvastuullisuutensa kokonaisarviointiin, Shein puolestaan tarjoaa malliesimerkin siitä, miten yrityksen toiminta voidaan hienovaraisilla sanavalinnoilla saada näyttämään todellista vastuullisemmalta. 

Namedroppailua ja vastuullisuuspesua

Sheiniltä löytyvät omat eläinten hyvinvoinnin toimintaperiaatteensa, joissa luvataan yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista. Kun aletaan raaputtaa pintaa, voidaan Sheinin eläinten hyvinvointipuheen todeta olevan ennen kaikkea sisällöltään tyhjää vastuullisuus- ja hyvinvointipesua. 

Aluksikin, Shein perustaa eläinten hyvinvointiin liittyvän näennäisen uskottavuutensa namedroppailuun kertoessaan perustavansa periaatteensa “OIEn ja FAWC:n kehittämään” viiden vapauden -määritelmään eläimen hyvinvoinnista.   


Sheinin eläinten hyvinvointipuheen voidaan todeta olevan ennen kaikkea sisällöltään tyhjää vastuullisuus- ja hyvinvointipesua. 


Viisi vapautta on eläimen hyvinvoinnin määritelmänä kuitenkin suppea ja vanhentunut, eikä riitä varmistamaan eläimen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Yrityksellä ei näytä olevan minkäänlaista selkeää käytännön järjestelmää, jonka avulla edes viiden vapauden toteutuminen voitaisiin osoittaa, saatikka että yritys perustaisi eläinten hyvinvoinnin määritelmänsä nykyaikaisiin menetelmiin, kuten Five Domains -malliin. 

Viiden vapauden kaltaisia vakuuttavan kuuloisia termejä viljellessään Shein vaikuttaisikin esittävän tekevänsä eläinten hyväksi enemmän kuin on todellisuudessa valmis tekemään. 

Sanamuodoilla kikkailua ja epämääräisiä sertifikaatteja

Toisekseen, vaikka Sheinillä periaatteessa onkin eläinten hyvinvoinnin kannalta joiltain osin jalotkin päämäärät, se ei kuitenkaan aukottomasti pyri varmistamaan tuotteissaan käytettyjen eläinperäisyyksien jäljitettävyyttä. Sheinin hyvinvointiperiaatteissa luetellaan kyllä vakuuttava lista erilaisia eläinperäisen materiaalin alkuperästä kertovia sertifikaatteja. Samassa yhteydessä kuitenkin todetaan yrityksen ainoastaan suosivan (prefer) “vastuullisista lähteistä” tuleviin eläinperäisiin materiaaleihin sitoutuneita toimittajia sen sijaan että edellyttäisi vastuullisuuteen sitoutumista yhteistyökumppaneiltaan. Vaikka Shein antaa ymmärtää olevansa eläinvastuullinen yritys, se pitää siis hienovaraisen sanamuotokikkailun avulla takaoven auki täysin sertifioimattomillekin toimijoille.

Lisäksi Sheinin lista materiaalin “vastuullisesta alkuperästä” kertovista sertifikaateista pitää sisällään sellaisia sertifikaatteja, jotka eivät ole eläinten hyvinvoinnin kannalta missään määrin ongelmattomia. Esimerkiksi listassa mainitut villantuotantoon liittyvät “vastuullisuussertifikaatit” näyttäisivät sallivan muun muassa lampaiden häntien kivuliaan typistämisen, serfikaatista riippuen joko esimerkiksi polttamalla tai kuolioittamalla. Kyseiset sertifikaatit eivät myöskään vaikuttaisi edellyttävän yksiselitteistä kivunlievitystä kaikkien kipua aiheuttavien toimenpiteiden yhteydessä.


Sheinin lista materiaalin “vastuullisesta alkuperästä” kertovista sertifikaateista pitää sisällään sellaisia sertifikaatteja, jotka eivät ole eläinten hyvinvoinnin kannalta missään määrin ongelmattomia.


Shein ei omien sanojensa mukaan myy tietyistä eläinperäisistä materiaaleista, kuten aidosta turkiksesta, valmistettuja tuotteita tai eläimillä testattua kosmetiikkaa. Näiden vastuullisuusväittämien tueksi Shein ei kuitenkaan esitä minkäänlaisia todisteita, joten meillä on vakuutena siis vain yrityksen oma sana. 

Summa summarum: emme kaikista korulauseista huolimatta voi olla varmoja, millaisissa oloissa Sheinin hyödyntämät muunlajiset ovat eläneet ja miten niitä on eläessään kohdeltu. Emme myöskään voi millään tietää, pitävätkö Sheinin eläinten hyvinvoinnista esittämät vastuullisuusväittämät paikkaansa. 

Täten Sheinin eläinten hyvinvointipuheeseen tuleekin suhtautua todella suurella varauksella ja pitää sitä ennen kaikkea vastuullisuus- ja hyvinvointipesuna vailla mainittavaa konkreettista totuuspohjaa. 


Sen lisäksi, että yritysten on muutettava kurssiaan ja kehitettävä liiketoimintamallejaan kestävämpään suuntaan, on kuluttajienkin käyttäytymisen muututtava. 


Somevaikuttaja ei saa kannustaa seuraajiaan ylikuluttamaan

Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä: pikamuoti on kaikkinensa ekologisesti kestämätöntä. Pikamuotiteollisuus on merkittävä luontokadon edistäjä ja siten osallisena luonnoneläinten laajamittaiseen hätään ja ahdinkoon. Luontomme elollisineen on muutenkin kriisissä isoilta osin maapallon kantokyvyn moninkertaisesti ylittävien kulutustottumustemme takia.

Sen lisäksi, että yritysten on muutettava kurssiaan ja kehitettävä liiketoimintamallejaan kestävämpään suuntaan, on kuluttajienkin käyttäytymisen muututtava. 

Niinpä liityn näillä puheilla niiden ihmisten joukkoon, jotka pyytävät somevaikuttajia pidättäytymään yhteistyöstä Temun, Sheinin ja muiden pikamuotibrändien kanssa, sekä olemaan kannustamatta ihmisiä eläinten, luonnon ja ilmaston kannalta kestämättömään ylikulutukseen. 


Lähdetiedot

Stacy Alexander (2023). The Harm Caused by Temu and Shein. Julkaistu: 31.12.2023

Hailey Carrillo – sustainablejungle.com (2024). Is Temu Fast Fashion? Julkaistu: 2.4.2024

eea.europa.eu (2019). Unsustainable consumption – the mother of all environmental issues? Julkaistu: 15.3.2012, viimeksi päivitetty: 10.12.2019

eetti.fi (2023). Pikamuotiyritykset liputtavat kiertotalouden puolesta, mutta selkeät tavoitteet kiertotalouspalveluiden lisäämisestä tai tuotannon vähentämisestä loistavat poissaolollaan. Julkaistu: 15.11.2023

Emma Hakansson – collectivefashionjustice.org (2021). Is the Responsible Wool Standard cruelty free? Is the ZQ wool certification free from harm?

Lucy Jones – bbcearth.com (n.d.). 5 fashion materials you didn’t realise were bad for wildlife

kb.rspca.org.au (n.d.). What are the Five Domains of Animal Welfare?

David J. Mellor (2016). Moving beyond the “Five Freedoms” by Updating the “Five Provisions” and Introducing Aligned “Animal Welfare Aims”. Animals (Basel). 2016 Oct; 6(10): 59. DOI: 10.3390%2Fani6100059

Nativa – The Protocol

Amy Ngyen – forbes.com (2023). Why It’s Time To Rethink Fashion’s Biodiversity Strategy. Julkaistu: 14.5.2023

Kirsi Niinimäki, Greg Peters, Helena Dahlbo, Patsy Perry, Timo Rissanen & Alison Gwilt (2020). The environmental price of fast fashion. Nature Reviews Earth & Environment. 1. 189-200. DOI: 10.1038/s43017-020-0039-9

Solene Rauturier – goodonyou.eco (2024). How Ethical Is Temu? Why We Rate the Brand ‘We Avoid’. Julkaistu: 24.4.2024

Shalini Rukhaya, Saroj Yadav, Neelam M. Rose, Arpita Grover & Diksha Bisht (2021). Sustainable approach to counter the environmental impact of fast fashion. The Pharma Innovation Journal 2021; SP-10(8): 517-523 

Shein – sheingroup.com (2022). Animal Welfare Policy

spcacertified.nz (n.d.). Five Freedoms vs Five Domains

Jef Teugels – illuminem.com (2023). Overconsumption results in climate change, biodiversity loss, and pollution

Isobella Wolfe – goodonyou.eco (2023). How Ethical Is SHEIN? Why It Gets Our Lowest Rating. Julkaistu: 3.5.2023.

worldanimalprotection.ca (n.d.). What is the difference between the Five Domains Model and the Five Freedoms of animal welfare?

wwf.fi (n.d.). Ylikulutuksen lopettaminen 


Lue myös: Fazerin ja Valion “vastuullisuusliitto” ja sinivalkoisten firmojen vihreät pesuvedet

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *