Haitalliset biosidit eivät kuulu vaatteisiin

Kuva: PublicDomainPictures/pixabay.com


Biosidivalmisteita käytetään ihmisten, eläinten, esineiden ja materiaalien suojaamiseen mikrobeilta tai tuholaisilta. Tuhoeläinten osalta biosidit jaetaan tappaviin ja karkottaviin. Niiden vaikutus perustuu valmisteessa käytettyyn tehoaineeseen. Esimerkiksi hyönteisten ja punkkien torjuntaan tarkoitetuissa biosidivalmisteissa tehoaineena käytettävä permetriini on ympäristölle erittäin haitallinen. Se on erittäin vaarallinen kaikille hyönteisille ja vesieliöille, sekä lisäksi myös kissoille. 


Tukesin ylitarkastaja Elina Rydman kertoi taannoin Ylelle antamassaan haastattelussa muurahaismyrkkyjen liikakäytön herättämästä huolesta. Permetriinin ja muiden biosidien käyttöä muurahaisten ja muiden ötököiden torjunnassa onkin syytä vähentää roimasti ja miettiä tarkkaan, onko niiden torjumiselle kemikaaleilla ylipäätään tarvetta.

Permetriinillä on muitakin käyttökohteita. Osa niistä liittyy rakkaisiin lemmikkieläimiimme.   

Permetriinin kuluttajakäyttöä rajoitetaan voimakkaasti, mutta teollisesti valmistettuihin permetriinivaatteisiin lain koura ei noin vain ulotukaan. Teollisesti valmistettujen permetriinivaatteiden myynnin laillisuudesta ja luvanvaraisuudesta ei tällä hetkellä lienekään täyttä selvyyttä.

Lain koura ei ulotu permetriinivaatteisiin

Tukes ja täten myös laki kieltää permetriinin ulkokäytön hyönteisten torjunnassa. Ei myöskään ole olemassa permetriinivalmistetta, jonka käytön Tukes olisi hyväksynyt ulkovaatteissa. Ei siis ole sallittua kyllästää vaatteita permetriinivalmisteella omatoimisesti ennen metsäretkelle tai puutarhahommiin lähtöä.

Permetriinin kuluttajakäyttöä siis rajoitetaan voimakkaasti, mutta teollisesti valmistettuihin permetriinivaatteisiin lain koura ei noin vain ulotukaan. Teollisesti valmistettujen permetriinivaatteiden myynnin laillisuudesta ja luvanvaraisuudesta ei tällä hetkellä lienekään täyttä selvyyttä. Niitä ovat esimerkiksi Insect Shield -teknologiaan perustuvat vaatteet, joissa permetriinin väitetään sitoutuvan tekstiilikuituun niin tiukasti, ettei siitä liukene kemikaaleja sen enempää käyttäjän iholle kuin ympäristöönkään. 

Tukesin ylitarkastaja Hannu T. Mattilan Ylelle antaman haastattelun mukaan permetriinillä käsiteltyihin teollisesti valmistettuihin vaatteisiin liittyvien ympäristöriskien kartoitus ja permetriinivaatteiden yksiselitteinen saattaminen myyntilupaemenettelyn piiriin on prosessina haastava ja vaivalloinen. Yksikään virallinen taho siis tuskin lähtee oma-aloitteisesti näiden permetriinivaatteisiin liittyvien haastavien ja vaivalloisten selvitysten tekoon. 

Mattilan mukaan on kuitenkin mahdollista, että Suomessa myydään tälläkin hetkellä sellaisia permetriinillä käsiteltyjä vaatteita, joiden myyntiin periatteessa tarvittaisiin Tukesin lupa. 

Suomessa myytävillä koirille tarkoitetuilla IR3535-huiveilla pitäisi aina olla Tukesin myöntämä myyntilupa. Tällä hetkellä suomalaisissa kaupoissa myytäviltä koirille tarkoitetuilta Repeltec–huiveillta ei kuitenkaan Tukesin myöntämää myyntilupaa näytä löytyvän.

Eläimille tarkoitettujen biosiditekstiilien myynti saattaa edellyttää Tukesin lupaa

Lääkevalmisteiksi luokiteltavat ja täten biosidilainsäädännön ulkopuolelle kuuluvat permetriiniä sisältävät punkkien häätöön tarkoitetut koirien punkkipannat ja muut valmisteet eivät taida kuulua Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin, vaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean, toimivallan piiriin. Permetriinillä käsitellyt esineet, kuten vaatteet ja asusteet, sen sijaan kuuluvat Tukesille.

Niiden osalta EU-komissio teki jo vuonna 2016 päätöksen. jonka mukaan erään hyönteisten torjuntaan tarkoitetulla aineella käsitellyn teollisesti valmistetun hevosloimen katsotaan olevan ensisijaisesti biosidivalmiste. Tällaisten biosidiloimien myymiseen tarvitaan siis lupa, jonka Suomessa myöntää Tukes. Pikaisella googlauksella en löytänyt merkkejä siitä, että näitä hevosille tarkoitettuja biosidiloimia myytäisiin Suomessa (tai jos myydäänkin, niin se ei ainakaan tule esille verkkokauppojen tuotekuvauksissa). Jos tietoni on väärä, sen saa erittäin mieluusti oikaista. 

Ei liene syytä olettaa, etteikö se, mitä hevosille käytettävistä biosidiloimista EU-tasolla säädetään, pätisi ainakin teoriassa myös koirille tarkoitettuihin permetriiniä sisältäviin ulkokäyttöön tarkoitettuihin tekstiileihin, kuten Insect Shield -huiveihin ja picnic-viltteihin.

Ylen 22.6.2022 julkaistun torjunta-aineilla ja karkotteilla käsiteltyjä vaatteita koskevan artikkelin mukaan Suomessa myytävillä koirille tarkoitetuilla IR3535-huiveilla pitäisikin aina olla Tukesin myöntämä myyntilupa. Tällä hetkellä suomalaisissa kaupoissa myytäviltä koirille tarkoitetuilta Repeltec–huiveillta ei kuitenkaan Tukesin myöntämää myyntilupaa näytä löytyvän. Niitä ei myöskään löydy Euroopan kemikaaliviraston EU:n laajusen myyntiluvan haltijoiden joukosta.

Toisin kuin Insect Shield -vaatteiden ja asusteiden markkinointiväittämissä ja valmistajan esittämissä lupauksissa vakuutetaan, permetriiniä siis todellakin irtoaa vaatteista mahdollisesti ihan normaalin peruskäytönkin yhteydessä.

Valmistajat ja jälleenmyyjät vs. tutkittu tieto ja asiantuntijat

Tutkimuksissa on havaittu pesun, koneellisen kuivatuksen ja käytön vähentävän teollisesti valmistetussa permetriinivaatteessa olevan tehoaineen määrää. Toisin kuin Insect Shield -vaatteiden ja asusteiden markkinointiväittämissä ja valmistajan esittämissä lupauksissa vakuutetaan, permetriiniä siis todellakin irtoaa vaatteista mahdollisesti ihan normaalin peruskäytönkin yhteydessä.

Teollisesti valmistettuja permetriinivaatteita koskevan tutkimuksen pääpaino on tokikin ollut selvittää pesun, kuivatuksen ja kulutuksen vaikutuksia vaatteen tehoon ötököiden torjunnassa. Olemassa olevan tutkitun tiedon pohjalta voitaneen kuitenkin vetää varovainen johtopäätös myös siitä, että permetriiniä saattaa näiden vaatteiden kautta päätyä ympäristöön. Permetriini ei nimittäin lakkaa olemasta sillä sekunnilla kun se irtoaa tekstiilistä, vaan saattaa ennen hajoamistaan hyvinkin ehtiä tehdä tuhojaan luonnossa.

Jyväskylän yliopiston kemian professori Petri Pihkokin esitti samansuuntaisen epäilyn Ylen haastattelussa, joten huoli permetriinikäsiteltyjen vaatteiden aiheuttamista ympäristövaaroista ei liene täysin tuulesta temmattu.

Monet hyönteiskarkotteeksi luokiteltua IR3535-tehoainetta sisältävien koirille tarkoitettujen Repeltec-huivien suomalaiset jälleenmyyjät puolestaan väittävät IR3535:n ympäristövaikutuksista löytyvän kattavasti tutkittua tietoa, jonka mukaan kyseisen tehoaineen käyttö olisi ympäristölle täysin turvallista. 

Professori Pihkon mukaan kyseiseen kemikaaliin liittyvät tutkimukset ovat kuitenkin todennäköisesti vielä kesken. Tieto IR3535:n ympäristövaikutuksista lienee siis toistaiseksi ennemminkin vähäistä kuin runsasta.

Biosidivaatteiden markkinointiviestintään liittyy perustavanlaatuisia virheväittämiä, joiden nojalla tuotteet ja niiden käyttö saadaan näyttämään kuluttajan silmissä turvallisemmilta, kuin mitä niiden tällä hetkellä tiedetään olevan.

Biosidivaatteiden myynti on marginaalinen, mutta silti julkisen keskustelun arvoinen ilmiö

Ihmisille tarkoitettuja Insect Shield -vaatteita jälleenmyyvän Partioaitan ostopäällikön Markus Mäkisen Ylelle antaman haastattelun mukaan permetriinikäsiteltyjen vaatteiden myynti on muihin biosidivalmisteisiin verrattuna melko vähäistä. Saattaakin siis tuntua lillukanvarsiin tarttumiselta kirjoittaa näin pitkät pätkät näistä myyntivolyymiltaan melko marginaalisista tuotteista, samalla kun muut ympäristölle haitalliset biosidivalmisteet myyvät kuin häkä. 

Jos se ei ole tullut vielä selväksi, suhtaudun kielteisesti kaikkeen ympäristölle – ja potentiaalisesti myös kantajilleen – haitallisten kemikaalien suruttomaan ja turhaan liikakäyttöön valmisteen tyypistä tai muodosta riippumatta. Syy, miksi päätin käsitellä kirjoituksessani tällä kertaa nimenomaisesti näitä biosideillä kyllästettyjä vaatteita on, että niiden markkinointiviestintään liittyy perustavanlaatuisia virheväittämiä, joiden nojalla tuotteet ja niiden käyttö saadaan näyttämään kuluttajan silmissä turvallisemmilta, kuin mitä niiden tällä hetkellä tiedetään olevan. Halusin siis toisin sanoen nostaa nämä vaatteet Thermacell-tuotteiden rinnalle case-esimerkiksi harhaanjohtavasta ja tuhoisasta markkinointiviestinnästä. 

Koska Tukes ei olemassa olevilla eväillä voi ilmeisestikään ottaa kovinkaan tiukasti kantaa biosideillä kyllästettyjen ihmisille tai eläimille tarkoitettujen tekstiilituotteiden myyntiin, on meillä kuluttajilla entistäkin suurempi valta ja vastuu suhtautua kriittisesti näitä biosidivalmisteita koskeviin markkinointiväittämiin, vaikuttaa kulutuspäätöksillämme siihen, millaisia tuotteita ja valmisteita markkinoilla oikein on ja millaisin sanankääntein niiden olemassaoloa meille kuluttajille oikein yritetään perustella.


Vaikkei yksittäisestä vaatekappaleesta isoa määrää biosidejä ympäristöön kertaheitolla irtoaisikaan, voi ympäristöön päätyvän tuhoisan kemikaalin kokonaismäärä kasvaa verrattain suureksi, jos ihmiset ostelevat haitallisilla biosideillä kyllästettyjä vaatteita ja muita biosidivalmisteita huolettomasti sekä itselleen että eläimilleen. Jokainen ympäristölle haitallisia kemikaaleja sisältävän biosidivalmisteen käyttökerta ja biosidillä käsitelty vaatekappale kasvattaa ympäristön kemikaalikuormaa, jonka kasvattamiseen meillä ei todellisuudessa ole enää tippaakaan varaa.


Kirjoituksen lähteinä käytetty

Esimerkkejä koirille tarkoitettujen Insect Shield (permetriini) ja Repeltec (IR3535) -tuotteiden myynnistä suomalaisissa kaupoissa


Lue myös: Fazerin ja Valion ”vastuullisuusliitto” ja sinivalkoisten firmojen vihreät pesuvedet

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *