Läpimäräksi vastuullisuuspesty turkistarhaus

Kuva: Jonatan Pie/unsplash.com | Kuvituskuva, kuvan naali ei liity tapaukseen


Turkisalan edustajat maalaavat turkistarhauksesta eettistä ja ekologista kuvaa, jossa ihmiset, eläimet ja ympäristö elävät harmonisessa kiertotaloudessa vailla huolen häivää. Uskallan kuitenkin väittää, että turkistarhaus on heittämällä yksi Suomen vastuullisuuspestyimmistä toimialoista, eikä turkisteollisuuden maalaama kuva toimintansa vaikutuksista voisi olla kauempana totuudesta.


Turkiseläinten hyvinvoinnin Welfur-sertifikaatti ei kerro mitään eläinten todellisesta hyvinvoinnista

Turkiseläinten hyvinvoinnin arviointiin kehitetyn Welfur-menetelmän sanotaan olevan puolueettomien hyvinvointitutkijoiden laatima.  

Welfur ei kuitenkaan kerro eläinten hyvinvoinnin todellisesta tasosta, koska se

  • perustuu nykytilan ylläpitoon, ei kannusta kehittämään toimintaa, ei varsinaisesti rankaise minimivaatimustason alittamisesta ja palkitsee status quosta
  • jättää eläinten hyvinvoinnin vaarantavia tekijöitä, kuten kuolleisuuden, vakavat vammat sekä häiriökäyttäytymisen, liian vähälle huomiolle.
  • perustuu harhaanjohtavaan hyvinvoinnin pisteytystapaan, jolloin valavatkin hyvinvointiongelmat saattavat jäädä huomiotta
  • käyttää vääränlaisia menetelmiä turkiseläinten nälän, positiivisten tunnetilojen sekä ihmisen ja eläimen välisen suhteen arvioinnissa.

Täten Welfur ei onnistu saavuttamaan sille asetettuja tavoitteita

  • tieteellisenä eläinten hyvinvoinnin arviointimenetelmänä
  • turkiseläinten hyvinvointia parantavana menetelmänä.

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto FIFUR kertoo nettisivuillaan Welfurin perustuvan kansainväliseen tuotantoeläinten hyvinvoinnin arviointimenetelmä Welfare Qualityyn (WQ). Welfurista löytyy kuitenkin sen luokan puutteita, ettei sitä todellisuudessa voi verrata Welfare Qualityyn.


Welfur ja Welfare Quality eivät ole sama asia

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto FIFUR kertoo nettisivuillaan Welfurin perustuvan kansainväliseen tuotantoeläinten hyvinvoinnin arviointimenetelmä Welfare Qualityyn (WQ). Welfurista löytyy kuitenkin sen luokan puutteita, ettei sitä todellisuudessa voi verrata Welfare Qualityyn. Welfurista puuttuu esimerkiksi eläinten positiivisia tunnetiloja luotettavasti mittaavat menetelmät, jollaisiin WQ:ssa taas on kiinnitetty erityistä huomiota. 

Lisäksi Welfurissa eläinten hyvinvoinnin kehittäminen tapahtuu nykymuotoisten, turkiseläinten lajityypillistä käyttäytymistä voimakkaasti rajoittavien, tuotanto-olosuhteiden ehdoilla, jolloin hyvinvointiin tehtävät parannukset ovat parhaimmillaankin lähinnä kosmeettisia.


FIFURin osaomistama Luova Oy vastaa kaikista suomalaisille turkistarhoille tehtävistä eläinten hyvinvointiauditoinneista ja Welfur-sertifioinneista. Lisäksi sekä Luova Oy että FIFURin omistama eläinten hyvinvointiin keskittynyt laboratorioyhtiö tuottavat tutkimusta, tuotekehitystä ja käytännön palveluita turkisalan käyttöön.


Welfur-sertifikaatin kyseenalainen riippumattomuus

Oikeudenmukaista maailmankauppaa, kestäviä tuotantotapoja ja vastuullista kuluttamista edistävä Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti) kertoo nettisivuillaan kolmannen osapuolen riippumattoman sertifioinnin olevan tärkeä keino vastuullisuuden varmentamiseen. En kuitenkaan ole aivan varma, täyttyykö riippumattoman sertifikaatin määritelmä Welfurin kohdalla. 

FIFURin osaomistama Luova Oy vastaa nimittäin kaikista suomalaisille turkistarhoille tehtävistä eläinten hyvinvointiauditoinneista ja Welfur-sertifioinneista. Lisäksi sekä Luova Oy että FIFURin omistama eläinten hyvinvointiin keskittynyt laboratorioyhtiö tuottavat tutkimusta, tuotekehitystä ja käytännön palveluita turkisalan käyttöön. Tämä herättää kosolti kysymyksiä sekä suomalaisen turkiseläinten hyvinvointitutkimuksen että Welfur-sertifikaatin riippumattomuudesta.


FIFUR vaikuttaa näkevän valtavasti vaivaa todistellakseen, että turkiseläimet kukoistavat nykymuotoisissa kasvatusoloissa, eli nauttivat elämästään pikkiriikkisissä verkkopohjaisissa häkeissä. Asiantuntijat ovat asiasta eri mieltä.


FIFURin esittämät väitteet turkiseläinten hyvinvoinnin tasosta ovat ristiriidassa asiantuntijalausuntojen kanssa

FIFUR vaikuttaa näkevän valtavasti vaivaa todistellakseen, että turkiseläimet kukoistavat nykymuotoisissa kasvatusoloissa, eli nauttivat elämästään pikkiriikkisissä verkkopohjaisissa häkeissä. Asiantuntijat ovat asiasta eri mieltä.

Suomen Eläinlääkäriliitto nimittäin ilmaisi kantansa turkistarhaukseen vuonna 2018 jättämässään lausunnossa uudistuvan eläinten hyvinvointilain luonnoksesta. Lausunnossa todetaan ykskantaan, ettei nykymuotoinen turkistarhaus voi Eläinlääkäriliiton näkemyksen mukaan olla hyväksyttävää uuden eläinten hyvinvointilain nojalla. 

Tässä ei siis ole kyse yksittäisen eläinlääkärin yksittäisestä mielipiteestä, vaan eläinlääkärijärjestön ja sen jäsenistön muodostamasta kollektiivisesta ja eläinlääkäreitä ammattikuntana edustavasta, eläinlääkäriammatin mukanaan tuoman tiedon ja taidon pohjalta muodostetusta valistuneesta ja asiantuntevasta näkemyksestä. Sille tulisi siis ehdottomasti antaa painoarvoa sekä turkistarhauksen tulevaisuuteen liittyvässä julkisessa keskustelussa että eläinten hyvinvointilain uudistukseen liittyvässä poliittisessa päätöksenteossa.


Lienee sanomattakin selvää, että FIFUR liikkuu ekologisuuspuheidensa kanssa joka tapauksessa vähintäänkin harmaalla alueella, riippumatta siitä, täyttävätkö ne virallisesti kuluttaja-asiamiehen lausunnon piiriin kuuluvan mainonnan määritelmän.


FIFURin esittämät väitteet turkiksen ekologisuudesta saattavat olla kuluttaja-asiamiehen antaman lausunnon vastaisia

Eläinten hyvinvoinnin ohella toinen asia, jonka todisteluun FIFUR tuntuu keskittyvän, on aidon turkiksen ekologisuuden korostaminen keinomateriaaleihin verrattuna. Kuluttaja-asiamies on kuitenkin kieltänyt turkiksen mainostamisen keinomateriaaleja ekologisempana materiaalina jo vuonna 1993, joten FIFURin ekologisuusväittämät saattavat sotia tätä lausuntoa vastaan.

Se, voidaanko FIFURin viestinnän katsoa olevan kuluttaja-asiamiehen lausunnon vastaista, määräytyy sen mukaan, katsotaanko FIFURin harjoittama ekologisuuspuhe mainonnaksi vai ei. Etujärjestöjen harjoittaman yhteiskunnallisen viestinnän ei tyypillisesti ole katsottu kuuluvan kuluttaja-asiamiehen vaikutusvallan piiriin.

Lienee sanomattakin selvää, että FIFUR liikkuu ekologisuuspuheidensa kanssa joka tapauksessa vähintäänkin harmaalla alueella, riippumatta siitä, täyttävätkö ne virallisesti kuluttaja-asiamiehen lausunnon piiriin kuuluvan mainonnan määritelmän.


FIFURin vastuullisuuspesukohteiden pyhään kolminaisuuteen kuuluu eläinten hyvinvoinnin ja ekologisuuden lisäksi myös Itämeren suojelu. Yhtenä turkisalan merkitystä korostavana tekijänä FIFURin nettisivuilla nousee sen Elävä Itämeri säätiön kanssa solmima Itämeri-sitoumus. 


FIFUR kehuskelee tekemällään Itämerityöllä, vaikka yhteistyökumppaninsa Elävä Itämeri säätiö on ärähtänyt siitä

FIFURin vastuullisuuspesukohteiden pyhään kolminaisuuteen kuuluu eläinten hyvinvoinnin ja ekologisuuden lisäksi myös Itämeren suojelu. Yhtenä turkisalan merkitystä korostavana tekijänä FIFURin nettisivuilla nousee sen Elävä Itämeri säätiön kanssa solmima Itämeri-sitoumus. 

FIFUR toi tätä Baltic Action Group -yhteistyötään esille myös vuonna 2019 Hesarin etukannessa julkaistussa koko sivun ilmoituksessa. Tämän jälkeen Elävä Itämeri säätiöstä jyrähdettiin ja sanottiin, ettei Itämerityötä saa käyttää turkisalan olemassaolon oikeuttamiseen

Siitä huolimatta FIFURin Itämerityöllä ja Itämeri-sitoumuksella kehuskelu jatkuu edelleen ja näyttäisi olevan keskeisessä roolissa verkkosivuiltaan löytyvässä ympäristövastuuviestinnässä.


Vaikka journalistisiin perusperiaatteisiin sitoutuminen toki hieno asia onkin, ja journalismi instituutiona hyvä asia olla olemassa, on nykymuotoisiin Journalistin ohjeisiin sitoutumisesta silti vielä monin paikoin matkaa eläinten kannalta vastuulliseen journalismiin.


FIFURin Turkistalous-toimialalehden sitoutuminen journalistisiin ohjeisiin ei ole tae FIFURin viestinnän eettisyydestä ja vastuullisuudesta

Tuorein esimerkki turkisalan vastuullisuuspesusta löytyy muutaman päivän takaa. Eläinten puolella -sometilien ylläpitäjä lähetti mieltään askarruttavia kysymyksiä sähköpostitse FIFURille, kuten FIFUR omilla turkiskasvattajat.fi-sivuillaan kehottaa kansalaisia tekemään. Kysymyksiin ylimalkaisesti ja sangen mielenkiintoisesti kierrellen ja kaarrellen vastasi turkisjärjestön viestintäpäällikkö. 

Kysymyksiin vastaamisen sijaan viestintäpäällikkö intoutui tosin tarinoimaan pitkät pätkät aiheen vierestä. Hän muun muassa tiedusteli kysyjältä, mahtaako tämä olla jonkin eläinoikeusjärjestön asioilla ja korosti, kuinka FIFURin julkaisema Turkistalous-toimialalehti on Aikakausmedian jäsen ja sitoutunut Journalistin ohjeisiin. Tällä viestintäpäällikkö pyrki ilmeisesti todistamaan järjestön viestinnän vastuullisuutta ja esittämiensä väitteiden totuudenmukaisuutta.

FIFURin toimialalehti voi olla Aikakausmedian jäsen, mutta sehän ei tarkoita mitään sen suhteen, millaista viestintää FIFUR tekee somekanavissaan, nettisivuillaan tai suurelle yleisölle suunnatuissa Hesarin etusivun kampanjoissaan. ⁣

⁣Uskallan väittää, että FIFURin lehti noin niin kuin toimialalehtenä tavoittaa lähinnä turkistarhaajia, joita ei tarvitse yrittää vakuuttaa turkistarhauksen mielekkyydestä. Tämän pohjalta päättelen, että räikeimmät valheväittämät esitetään ja pahinta hyvinvointipesua harjoitetaan Turkistalous-lehden ulkopuolella. Niinpä FIFURin toimialalehden kuuluminen Aikakausmediaan on tässä asiayhteydessä täysin epäolennaista.⁣

⁣Vaikka journalistisiin perusperiaatteisiin sitoutuminen toki hieno asia onkin, ja journalismi instituutiona hyvä asia olla olemassa (en siis kyseenalaista journalismin oikeutusta olemassaolonsa, päinvastoin), on nykymuotoisiin Journalistin ohjeisiin sitoutumisesta silti vielä monin paikoin matkaa eläinten kannalta vastuulliseen journalismiin.


Turkistarhauksen vastustamisessa ei ole kyse eläinaktivistien masinoimasta ajojahdista ”laillista elinkeinoa” vastaan, vaikka turkisteollisuus asian pyrkii parhaansa mukaan näin esittämäänkin. FIFUR väittää eläinaktivistien valehtelevan turkiseläinten elinolojen kelvottomuudesta, vaikka kyllä tässä nyt on voimakkaasti muunneltua totuutta puhunut aivan joku muu, kuin yksikään eläinaktivisti.


Kirjoitusta muokattu 2.4.2022 klo 23:01: FIFURin koko nimi korjattu oikeaan kirjoitusasuunsa Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto. Aiemmin tekstissä luki virheellisesti Suomen Turkiskasvattajain Liitto.


Lue myös: Fazerin ja Valion “vastuullisuusliitto” ja sinivalkoisten firmojen vihreät pesuvedet

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *