Hevosiakin ylijalostetaan

Kuva: Artcats/pixabay.com | Kuvituskuva, kuvan hevonen ei liity tapaukseen.


Somessa on viime aikoina kiertänyt kuva erään kuvataiteilijan tekemästä visuaalisesta tulkinnasta ääribrakykefaalisen koiran kuonoa mukailevalla turpavärkillä varustetusta hevosesta.


Kuvan saatetekstissä sanotaan, että se, mikä on arkipäivää koirille, ei tulisi kysymykseen minkään muun eläinlajin kohdalla. Pointtina lienee, että emme hyväksyisi muiden lajien kohdalla sellaista äärimmilleen jalostettua ulkomuotoa, jota pidämme koirien kohdalla täysin normaalina.

Lyhytkalloisuuden ja ulkomuodon ylijalostuksen seurauksista eivät kärsi ainoastaan koirat, vaan niistä oman osansa saavat ainakin kissat1,2,3, kanit4,5, ja kyllä, hevoset6.

El Rey Magnum ja äärimmäisen koverakalloiset arabit

Oheisessa kuvassa ja kirjoituksessa esiintyvä El Rey Magnum on ulkomuodoltaan tarkoituksella äärijalostettu arabialainen täysveriori, joka kohahdutti varsana hevosmaailmaa ja kirvoitti asiantuntijoilta kritiikkiä äärimmäisen koveran päänmuotonsa johdosta.7

Siitä huolimatta Magnum on kasvattajansa silmäterä, ja näyttelyissä moneen kertaan palkittu. Se on saanut vuonna 2018 jopa parhaan pään palkinnon. Magnumilla on jälkeläisiä ja se on tälläkin hetkellä tarjolla jalostukseen käypään 3 500 dollarin (USD) hintaan. Magnumin rahallisen arvon arvioidaan olevan tällä hetkellä miljoonia dollareita (USD).8, 9, 10

Asiantuntijat ovat huolissaan tästä arabihevosten pään muotoon liittyvästä ylijalostuksen trendistä, jonka yksittäinen, vaan ei ainoa edustaja El Rey Magnum on. Asiantuntijat ovat ilmaisseet huolensa myös äärimmäisen koveran kallon vaikutuksista hevosen hyvinvointiin.11  

Toisin kuin koirat ja ihmiset, hevonen ei pysty hengittämään suun kautta. Nenän kautta tapahtuvan hengittämisen vaikeutuminen saattaakin olla hevoselle vielä suurempi ongelma kuin koiralle. Äärijalostetun kallon yhteydestä hengitysvaikeuksiin ei hevosen osalta tosin taida tällä hetkellä olla olemassa tutkittua tietoa, joten olemme toistaiseksi lähinnä asiantuntijoiden esittämien valistuneiden arvausten varassa. Asiantuntijat terottavat myös, että vaikka äärimmäisellä kallonmuodolla varustetuilla hevosilla ei vielä esiintyisikään hengitysvaikeuksia, jalostussuunnan jatkuessa nykyisellään niitä tulee aivan varmasti esiintymään tulevaisuudessa.12, 13, 14

Arabialainen täysverinen on rotuna tunnettu kestävyydestään. Näiden Magnumin kaltaisten ”näyttelyesineiden” tai jälkipolviensa suorituskyky saattaa kuitenkin pahimmillaan jäädä kauas normaalista, mikäli vääristyneen kallonmuodon oletetaan voivan vaikuttaa hevosen hengitys- ja hapenottokykyyn. Tällaiset hevoset eivät välttämättä kestä ”tavanomaista treeniä”.15

Kuulostaako tutulta? Niinpä. Brakykefaalinen tai muutoin epänormaalilla kallolla varustettu hevonen ei näytä samalta kuin ääribrakykefaalinen koira, mutta ongelmat joita se kohtaa, ovat joissain määrin melko samanlaisia. Niinpä meidän on helppo ajatella, ettei ongelmaa ole olemassa, tai ettei se ainakaan ole läheskään yhtä vakava kuin koiralla. Magnumin edustaman ulkomuodon äärityypin tarkoituksellista jalostamista on kuitenkin verrattu brakykefaalisten koirien jalostamiseen16. Kirjallisuudestakin löytyy maininta arabin luokittelusta brakykefaaliseksi hevosroduksi17.

Kovera kallo, ylisuuret silmät ja kapea turpa saavat ponin muistuttamaan Disney-piirrettyjen hevosta. Äärimmilleen jalostetusta ja epäsuhtaisesta kallosta saattaa kuitenkin olla hevoselle merkittävää terveys- ja hyvinvointihaittaa. Kuva: Anton Andreassen/pexels.com | Kuvituskuva, kuvan poni ei liity tapaukseen.

Sarjakuvahahmoa muistuttavien kasvonpiirteiden karmivat seuraukset

Arabien lisäksi koveran kallon, kapean turvan ja suurten silmien tavoitteluun tähtäävän ulkomuodon ylijalostuksen seurauksista kärsii welsh mountain (sektio A), jolle ylikoveran ja epäsuhtaisen kallon aiheuttamat vakavat hammasongelmat lienevät ainakin joissain määrin arkipäivää.18

Koska hevosen hampaat eivät mahdu siistiin riviin omille paikoilleen kapeassa ja siten ahtaaksi jalostetussa suussa, kaikenlaiset hampaiden virheasennot ovat kallon koveruudeltaan ja epäsuhtaisuudeltaan ylijalostettujen hevosten osalta ennemmin sääntö kuin poikkeus. Pahimmillaan hampaiden virheasennot saattavat johtaa kivuliaaseen tilaan, jossa hampaat lävistävät hevosen suun limakalvot.19

Jalostussuuntauksen jatkuessa nykyisellään ja johtaessa aina vain äärimmäisempään kallonmuotoon, on mahdollista, että äärijalostettujen hevosten suhteessa ylisuuriksi jalostetut silmät saattavat alkaa pullahtaa ulos kuopistaan. Tämä kauhukuvaelma ei ole kovinkaan kaukana siitä, mitä tiedämme ääribrakykefaalisen kallonmuodon voivan aiheuttaa koiralle.20

Sen lisäksi, että äärimmilleen jalostettu kallo heikentää hevosen elämänlaatua, se todennäköisesti myös lyhentää eläimen elinikää. Lyhyen ja epäsuhtaisen kallon hevoselle aiheuttamat terveys- ja hyvinvointiongelmat saattavat myös jäädä omistajalta helposti huomaamatta, mikä on jo itsessään hevosen kannalta yksi merkittävä hyvinvointiongelma lisää.21

Tältä näyttää oikea brakykefaalinen hevonen. Kuva: Phil Konstantin/Wikimedia Commons

Thumbelina ja pienipäiset miniatyyrihevoset

Kuvassa on brakykefaalinen miniatyyrihevonen nimeltään Thumbelina (2001-2018)22, 23.

Thumbelinaa juhlittiin oman aikansa ennätyshevosena, olihan se 43 sentin säkäkorkeudellaan sentään maailman pienin lajinsa edustaja. Thumbelina kärsi kuitenkin kääpiökasvuisuudesta, jonka kylkiäisenä sen kallokin oli brakykefaalinen. 24

Miniatyyrihevosen pienessä päässä olevaan pikkuruiseen suuhun on vaikea ahtaa tavanomaista määrää tavanomaisen kokoisia hampaita, joten hammasongelmat ovat miniatyyrihevosilla erittäin yleisiä. Hammasongelmat vaivaavat myös niitä yksilöitä, joilla kallon pituus ei ole korostuneen lyhentynyt. Lisäksi purentaviat, eli sekä ylä- että alapurenta, ovat miniatyyrihevosilla verrattain yleisiä.25, 26, 27

Miniatyyrihevoset ovat myös keskimääräistä alttiimpia poskiontelotulehduksille (sinusitis), ja niitä on eläimen pienen koon takia erittäin vaikea hoitaa.28

Englannintäysveriset ovat tunnettuja reaktiivisuudestaan. Niillä on myös keskimääräistä lyhyempi kallo. Kuva: Peter W/pixabay.com | Kuvituskuva, kuvan ratsukot eivät liity tapaukseen.

Lyhytkalloisuuden ei tarvitse olla äärimmäistä voidakseen heikentää hevosen hyvinvointia

Lyhyen kallon tiedetään vaikuttavan joidenkin eläinten näköaistiin ja sen myötä käyttäytymiseen. Tämä lyhyen kallon ja käyttäytymisen välinen yhteys, jollainen tiedetään löytyvän koiralta, löytyy todennäköisesti myös hevoselta. Keskimääräistä lyhytkalloisempien hevosten, esimerkiksi englannintäysveristen, onkin havaittu olevan ahdistuneempia, jännittyneempiä ja sitä kautta reaktiivisempia kuin pitkäkalloisemmat lajitoverinsa.29

Vaikka englannintäysverinen ei päällisin puolin olekaan silmiinpistävän erikoisen, omituisen tai epäsuhtaisen näköinen, se saattaa silti kärsiä ulkomuotonsa aiheuttamista henkisistä hyvinvointiongelmista.

Reaktiivisuutta, pientä päätä ja pitkiä jalkoja voidaan pitää paedomorfistisina, eli varsoille ja nuorille hevosille tyypillisinä ominaisuuksina, jotka säilyvät hevosella läpi eliniän. Niinpä näiden yllä lueteltujen piirteiden välillä saattaakin olla yhteys. Urheiluhevosten jalostuksessa on viime aikoina suosittu pientä päätä ja pitkiä jalkoja. Ne ovatkin saattaneet tuoda mukanaan kilpahevoselle toivotun reaktiivisuuden.30

Oletusta reaktiivisuuden ja tiettyjen ulkomuodon piirteiden välisestä yhteydestä tukee se, että hevosissa pientä päätä ja pitkiä jalkoja vaikuttaisi suositun nimenomaan täys- ja puoliverisillä, eli juuri niillä roduilla, joita on tyypillisesti pidetty käyttäytymiseltään leimallisen reaktiivisina.31, 32, 33

Toisaalta näiden samaisten piirteiden suosiminen saattaa johtaa myös lokomotorisen epäsymmetrian aiheuttamaan suorituskyvyn heikkenemiseen. Lisäksi lienee hyvä huomioida, että siinä missä reaktiivisuus saattaa olla toivottu ominaisuus kilpahevoselle, ei se lähtökohtaisesti ole sitä harrasteratsulle. Siksi näitä paedomorfistisia ominaisuuksia lieneekin jalostettu hevosiin ennen kaikkea ulkonäkösyistä, eikä niinkään käyttöominaisuuksien takia.34

Raskaisiin fyysisiin huippusuorituksiin venyvät urheiluhevosetkaan eivät ole turvassa ylijalostukselta. Kilpahevosille jalostetaan koko ajan isompia ja näyttävämpiä liikkeitä, todennäköisesti niiden terveyden ja hyvinvoinnin kustannuksella. Kuva: Patricia van den Berg/pixabay.com | Kuvituskuva, kuvan ratsukko ei liity tapaukseen.

Yksikään hevonen ei ole turvassa ylijalostukselta

Hevosen roolin niin kutsuttuna “käyttöeläimenä” voidaan ajatella ohjanneen hevosjalostusta funktionaalisen suuntaan ja suojanneen hevosta pahimmilta ulkomuotojalostuksen ylilyönneiltä35. Näen asian kuitenkin hieman toisin. 

Nimittäin, kun puhutaan äärimmilleen ulkomuotojalostetuista arabeista ja miniatyyrihevosista, puhutaan käsittääkseni lähinnä näyttelyhevosista, joiden ainoa tarkoitus on näyttää kauniilta ja tuottaa maailmaan lisää kaltaisiaan äärimmäisellä ulkomuodolla varustettuja hevosia. Niiden ei siis tarvitse olla kestäviä tai suorituskykyisiä, kunhan ovat kauniita. Tässä on havaittavissa selkeää yhtäläisyyttä koiramaailmaan, jossa näyttelykoirien arvo mitataan paikoin pelkästään näyttelymenestyksessä, elämänlaadusta tai suorituskyvystä viis.

Myöskään kovalla rasituksella olevat urheiluhevoset eivät ole turvassa ylijalostukselta. Kilpahevosille kun jalostetaan koko ajan isompia ja näyttävämpiä liikkeitä, todennäköisesti niiden terveyden ja hyvinvoinnin kustannuksella36. Urheiluhevosten reaktiivisuuttakaan ei mielestäni käy vähätteleminen.

Kisakentillä hevosen reaktiivisuus saattaa toki näyttäytyä räjähtävinä, näyttävinä ja palkintoruusukkeita kahmivina kilpasuorituksina. Ihmisellä on hauskaa, mutta miltäköhän ympäristöstä tulevien ärsykkeiden aiheuttamat impulssit ja niiden kirvoittamat jatkuvat voimakkaat tunnekokemukset, kuten ahdistus ja jännittyneisyys, mahtavat hevosesta tuntua? 


Brakykefaaliset, pienipäiset tai muutoin kallon muodoltaan vääristyneet hevoset eivät välttämättä näytä meidän silmiimme yhtä rajuilta kuin vastaavat koirat. Niiden kärsimys on kuitenkin todellista ja soisi tulevan huomatuksi.


Juttua muokattu 10.8.2021 klo 13:01: El Rey Magnum -hevosta koskeva YouTube upotus poistettu ja korvattu aihetta koskevalla verkkosivu-upotuksella.

Juttua muokattu 29.6.2021 klo 04:20: Silmämunan kuopasta putoamiseen liittyvää tekstikappaletta täsmennetty. Silmämunan prolapsi liittynee lähinnä äärijalostettujen hevosten tulevaisuudennäkymiin, eikä sitä liene toistaiseksi vielä yhdellekään hevoselle tapahtunut.


Lähdeviitteet:

1. Farnworth ym. 2016
2. Schmidt ym. 2017
3. cliniciansbrief.com 2019
4. Ross Kelly 2019
5. vetagainstbrachycephalism.com n.d.
6. Victoria Allen 2017
7. Victoria Allen 2017
8. orrionfarms.com n.d.
9. Orrion Farms – Facebook 2021
10. Victoria Allen 2017
11. Victoria Allen 2017
12. Victoria Allen 2017
13. Katie Avis-Riordan 2017
14. Victoria Allen 2017
15. Katie Avis-Riordan 2017
16. Victoria Allen 2017
17. Paul McGreevy 2012, s. 40 
18. Ed Riley 2018
19. Ed Riley 2018
20. Ed Riley 2018
21. Ed Riley 2018
22. thehorsesback.com 2019
23. en.wikipedia.org n.d.
24. thehorsesback.com 2019
25. thehorsesback.com 2019
26. thehorsesback.com 2019
27. The Dick Vet Equine Practice n.d., s. 3-4
28. Kirstie Pickles 2010, s. 3
29. Caspar ym. 2015
30. Goodwin ym. 2008, s. 210-211
31. Goodwin ym. 2008, s. 210-211
32. Goodwin ym. 2007
33. Caspar ym. 2015
34. Caspar ym. 2015
35. Caspar ym. 2015
36. Karin Leibbrandt 2019

Lähdetiedot:

Victoria Allen – dailymail.co.uk (2017). The horses bred to have cartoon faces: Vets’ horror at unnatural concave-faced animals created using extreme selection as owners search for the perfect-looking animal. Julkaistu: 13.10.2017

Katie Avis-Riordan – countryliving.com (2017). Vets are speaking out against horses bred to have ”cartoon-like” concave faces. Julkaistu: 13.10.2017 

Georgina L. Caspar, Navneet K. Dhand & Paul D. McGreevy (2015). Human Preferences for Conformation Attributes and Head-And-Neck Positions in Horses. PLoS One. 2015; 10(6): e0131880.

cliniciansbrief.com (2019). Research Note: Dental Anomalies in Brachycephalic Cats

en.wikipedia.org (n.d.). Thumbelina (horse)

Farnworth MJ, Chen R, Packer RMA, Caney SMA, Gunn-Moore DA (2016). Flat Feline Faces: Is Brachycephaly Associated with Respiratory Abnormalities in the Domestic Cat (Felis catus)? PLoS ONE 11(8): e0161777. doi:10.1371/journal. pone.0161777

Deborah Goodwin, Marsha Levine & Paul D. McGreevy (2008). Preliminary Investigation of Morphological Differences Between Ten Breeds of Horses Suggests Selection for Paedomorphosis. JOURNAL OFAPPLIED ANIMAL WELFARE SCIENCE,11:204–212, 2008. DOI: 10.1080/10888700802100918

D. Goodwin, M. Levine, P. McGreevy (2007). Paedomorphosis: a novel explanation of physical and behavioral differences in horses? Conference: Proceedings of the 3rd International Equitation Science Symposium, 2007

Ross Kelly – news.vin.com (2019). Trio of studies raise alarm on rabbit welfare. Julkaistu: 15.10.2019

Karin Leibbrandt -equitopiacenter.com (2019). Paying the price for spectacular horses. Julkaistu: 18.3.2019

Paul McGreevy (2012). Equine Behavior: A Guide for Veterinarians and Equine Scientists. Elsevier Health Sciences, 2012

orrionfarms.com (n.d.) El Rey Magnum RCF

Orrion Farms – facebook.com (2021).

Kirstie Pickles (2010). Small but perfectly formed? Diseases of miniature horses

Ed Riley – dailymail.co.uk (2018). Huge rise in breeding of ’cartoon face’ designer horses is slammed by vet who warns it can trigger severe deformities and health problems. Julkaistu: 22.6.2018.

M.J. Schmidt , M. Kampschulte, S. Enderlein, D. Gorgas, J. Lang, E. Ludewig, A. Fischer, A. Meyer-Lindenberg, A.R. Schaubmar, K. Failing, and N. Ondreka (2017). The Relationship between Brachycephalic Head Features in Modern Persian Cats and Dysmorphologies of the Skull and Internal Hydrocephalus. J Vet Intern Med 2017;31:1487–1501

The Dick Vet Equine Practice (n.d.). Diseases of Miniature Horses

thehorsesback.com (2017). The Very Big Problem of Dwarfism in Horses. Julkaistu: 22.2.201

Vetsagainstbrachycephalism.com (n.d.)


Lue myös: Kipu ja kärsimys eivät kuulu hevosurheiluun

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *