Sari ja kuva // Viestintäpalvelut
...

Mihin työni perustuu?

Arvot ja visio

Arvoni ovat kestävässä kehityksessä ja luonnon sekä kaiken elollisen kunnioittamisessa. Pohjaan näkemykseni tieteeseen ja perusteellinen taustatyö kuuluukin olennaisena osana työskentelyyni ja tekemiseeni. Minulla on vankka usko siihen että maailmaa voidaan muuttaa pala kerrallaan, ja koen tarkoituksenmukaisella viestinnällä olevan olennainen rooli tässä kokonaisuudessa.

Olen

Viestinnän moniosaaja


Olen visuaalisen viestinnän rautainen ammattilainen niin printissä kuin verkossa. Lisäksi minulta onnistuvat viestisisältökokonaisuuksien suunnittelu sekä toteutus ja kynä pysyykin kädessä piirtämisen ohella myös kirjoittaessa.

Minulta luonnistuvat pienet verkkosivukokonaisuudet alusta loppuun ja viihdyn osana tiimiä myös isommissa projekteissa. Tarvittaessa lähden mielelläni mukaan suunnittelemaan myös kattavampia visuaalisia kokonaisuuksia ja suunnittelen teille yhtenäisen ja sekä printti- että verkkoelementit kattavan visuaalisen kokonaisilmeen.Erikoistunut eläimiä ja niiden hyvinvointia koskevaan viestintään


Olen erkoistunut eläimiä ja niiden hyvinvointia koskevaan viestintään, jonka suunnittelu ja tuottaminen onnistuu niin yritys- kuin järjestönäkökulmasta. Tämän lisäksi sydäntäni lähellä ovat kansalaisvaikuttamisen eri muodot, ja niihin liittyen esimerkiksi NGO-viestintä.

Sivustollani olevien työnäytteiden lisäksi olen tehnyt visuaalista suunnittelua myös mm. Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU ry:lle, sekä kirjoittanut mm. Kissaposti-, Agikissa- sekä Pitkäkorvat-lehtiin.Analyyttinen ongelmanratkaisija


Olen analyyttinen ongelmanratkaisija, jolle suurin intohimo on etsiä ja löytää parhaat asiakas- ja käyttäjälähtöiset ratkaisut kunkin asiakkaan tarpeisiin. Otan kaikessa toiminnassani huomioon sen tosiseikan, että toimin suunnittelutyön ohella myös asiakaspalveluammatissa. Kaiken tekemisen ehdoton lähtökohta onkin kyetä synkronoimaan omat ja asiakkaan visiot toisiinsa heti prosessin alkuvaiheessa ja maksimoida täten omasta asiantuntemuksesta koituva hyöty ja projektin onnistumisen todennäköisyys.

Arvostan suoraa ja rakentavaa keskusteluyhteyttä suunnittelijan ja asiakkaan välillä. Voimme antaa palautetta, kritiikkiäkin, sekä pallotella ajatuksia hyvässä ja rakentavassa ilmapiirissä, pitäen läpi prosessin mielessä yhteisen tavoitteemme: erinomaisen lopputuloksen!Palvelumuotoiluajattelun ystävä


Pidän sekä viestinnän että verkkopalveluympäristön suunnittelun lähtökohtana palvelumuotoiluajattelua, eli lähden lähestymään asiaa aina siltä kantilta, mitä lopputuotteen tai -palvelun käyttäjä kaipaa ja tarvitsee ja miten voimme oman palvelukokonaisuutemme tai viestintämme avulla vastata näihin tarpeisiin. Käyttäjän huomioiminen kaikessa sunnittelussa on myös järjestön tai yrityksen etu. Kun palvelu tai viestintä suunnitellaan alusta asti asiakas- tai käyttäjänäkökulmasta, se tavoittaa kohderyhmään kuuluvat ihmiset parhaiten, johtaa positiiviseen palvelukokemukseen ja jättää kävijälle miellyttävän muistijäljen.Maailmanparantaja


Yksi työssäni jatkuvasti kohtaamistani kysymyksistä on se, miten saada lisättyä ihmisten tietoisuutta asioista ja miten heidän periaatteessa eettisiksi luokiteltavat asenteensa saataisiin heijastumaan myös niihin käytännön toimenpiteisiin, kuten kulutuskäyttäytymiseen, joilla on todellista merkitystä?

Sloganini “Sana ja kuva kerrallaan kohti parempaa maailmaa” perustuukin siis tähän perustavanlaatuiseen tarpeeseen muuttaa maailmaa ja saada viestinnän avulla mahdollisimman paljon ihmisiä mukaan toimintaan.

Tällä hetkellä minulla on meneillään useita eläimiin ja niiden hyvinvointiin liittyviä projekteja, joista päivitetään lisätietoa niiden edetessä ja valmistuessa. Eläinten hyvinvointiin liittyvät projektit ovat vahvasti läsnä myös vapaa-ajallani ja tällä hetkellä vapaa-aikani kuluukin muun muassa maatiaiskissojen suojeluun ja akvaariokalojen eettiseen viljelyyn liittyvien asioiden parissa. Nämä vapaa-ajan projektit etenevät kaiken muun ohella hitaasti, mutta varmasti.