Mihin työni perustuu?

Arvot ja visio

Arvoni ovat kestävässä kehityksessä ja luonnon sekä kaiken elollisen kunnioittamisessa. Pohjaan näkemykseni tieteeseen ja perusteellinen taustatyö kuuluukin olennaisena osana työskentelyyni ja tekemiseeni. Minulla on vankka usko siihen että maailmaa voidaan muuttaa pala kerrallaan, ja koen tarkoituksenmukaisella viestinnällä olevan olennainen rooli tässä kokonaisuudessa.


Olen viestinnän moniosaaja

Olen visuaalisen viestinnän rautainen ammattilainen niin printissä kuin verkossa. Lisäksi minulta onnistuvat viestisisältökokonaisuuksien suunnittelu sekä toteutus. Kynä pysyykin siis kädessäni piirtämisen lisäksi myös kirjoittaessa.

Minulta luonnistuvat pienet verkkosivukokonaisuudet alusta loppuun ja viihdyn osana tiimiä myös isommissa projekteissa. Tarvittaessa lähden mielelläni mukaan suunnittelemaan myös kattavampia visuaalisia kokonaisuuksia ja suunnittelen teille yhtenäisen ja sekä printti- että verkkoelementit kattavan visuaalisen kokonaisilmeen.


Koulutus ja opinnot

Valmistuin AEL:sta Media Designeriksi (AT) vuonna 2014 ja Web Designeriksi (AT) vuonna 2016. Olen ylioppilas vuosimallia 2005 ja lisäksi taskustani löytyy painoviestinnän perustutkinto (2011), joka avasi minulle oven visuaalisen viestinnän maailmaan.


Vuonna 2015 kävin seuraavat markkinoinnin kurssit Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun avoimessa yliopistossa:

Markkinoinnin perusteet (6 op)

Palveluiden markkinointi (6 op)


Olen erikoistunut eläinten hyvinvointiin

Olen erkoistunut eläimiä ja niiden hyvinvointia koskevaan viestintään, jonka suunnittelu ja tuottaminen onnistuu niin yritys- kuin järjestönäkökulmasta. Tämän lisäksi sydäntäni lähellä ovat kansalaisvaikuttamisen eri muodot, ja niihin liittyen esimerkiksi NGO-viestintä.

Sivustollani olevien työnäytteiden lisäksi olen tehnyt visuaalista suunnittelua myös muun muassa Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU ry:lle, sekä kirjoittanut esimerkiksi Kissaposti-, Agikissa- sekä Pitkäkorvat-lehtiin.

Minulla on tapana ottaa asioihin tieteellinen näkökulma. Tiede, tieteellinen tutkimus ja tutkimustulosten hyödyntäminen ja tulkitseminen ovatkin toimintani lähtökohtia niin eläinten hyvinvointa, kuin käyttäjän ja kuluttajan käyttäytymistä koskevissa kysymyksissä.


Koulutus ja opinnot

Kävin loppuksesästä 2019 Vaikuttavat sanat -kouluttaja Rita Dahlin suunnitteleman ja toteuttaman vaikuttavan kirjoittamisen verkkokurssin, jossa perehdyttiin vaikuttavan kirjoittamisen teoriaan sekä käytäntöihin.

Aloitan syksyllä 2019 tiedeviestinnän opintokokonaisuuden (15-20 op) täydennyskoulutuksena Tampereen yliopistossa. Tulenkin siis pian alkavan lukuvuoden aikana kartuttamaan osaamistani tällä saralla, jotta voin auttaa ja tukea asiakkaitani eläinten hyvinvointiin liittyvissä viestintäasioissa vielä entistäkin paremmin.


Kuvassa ruskeavalkoinen vasikka makoilee ulkona silmät kiinni.

Olen analyyttinen ongelmanratkaisija

Olen analyyttinen ongelmanratkaisija, jolle suurin intohimo on etsiä ja löytää parhaat asiakas- ja käyttäjälähtöiset ratkaisut kunkin asiakkaan tarpeisiin. Otan kaikessa toiminnassani huomioon sen tosiseikan, että toimin suunnittelutyön ohella myös asiakaspalveluammatissa. Kaiken tekemisen ehdoton lähtökohta onkin kyetä synkronoimaan omat ja asiakkaan visiot toisiinsa heti prosessin alkuvaiheessa ja maksimoida täten omasta asiantuntemuksesta koituva hyöty ja projektin onnistumisen todennäköisyys.

Arvostan suoraa ja rakentavaa keskusteluyhteyttä suunnittelijan ja asiakkaan välillä. Voimme antaa palautetta, kritiikkiäkin, sekä pallotella ajatuksia hyvässä ja rakentavassa ilmapiirissä, pitäen läpi prosessin mielessä yhteisen tavoitteemme: erinomaisen lopputuloksen!


Olen palvelumuotoilun ystävä

Pidän sekä viestinnän että verkkopalveluympäristön suunnittelun lähtökohtana palvelumuotoiluajattelua, eli lähestyn asiaa aina siltä kantilta, mitä lopputuotteen tai -palvelun käyttäjä kaipaa ja tarvitsee ja miten voimme oman palvelukokonaisuutemme tai viestintämme avulla vastata näihin tarpeisiin.

Käyttäjän huomioiminen kaikessa sunnittelussa on myös järjestön tai yrityksen etu. Kun palvelu tai viestintä suunnitellaan alusta asti asiakas- tai käyttäjänäkökulmasta, se tavoittaa kohderyhmään kuuluvat ihmiset parhaiten, johtaa positiiviseen palvelukokemukseen ja jättää kävijälle miellyttävän muistijäljen.


Koulutus ja opinnot

Olen kouluttautunut palvelumuotoilun saralla ja käynyt keväällä 2019 verkko-opintoina seuraavat kurssit:

Johdatus palvelumuotoiluun (5 op) // XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, avoin amk

Palvelumuotoilu ja liiketoiminta (5 op) // TAMK Tampereen ammattikorkeakoulu, avoin amk.


Olen maailmanparantaja

Yksi työssäni jatkuvasti kohtaamistani kysymyksistä on, miten saada lisättyä ihmisten tietoisuutta asioista ja miten heidän periaatteessa eettisiksi luokiteltavat asenteensa saataisiin heijastumaan myös tekemiinsä kulutusvalintoihin ja muuhun toimintaan, joilla on todellista merkitystä eläinten ja luonnon hyvinvoinnille?

Tällä hetkellä minulla on meneillään useita eläimiin ja niiden hyvinvointiin liittyviä projekteja, joista kerron lisää niiden edetessä ja valmistuessa. Eläimet ovat vahvasti läsnä myös vapaa-ajallani. Omien eläinten kanssa puuhastelun ohella vapaa-aikani kuluukin muun muassa kissojen hyvinvointiin liittyvien asioiden parissa.

Minut valittiin kesällä 2019 kissojen arvostuksen ja hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävän Suomen Agility Kissat ry:n puheenjohtajaksi ja viestintävastaavaksi. Yhdistyksen viestinä tuleekin käymään kuluvan vuoden aikana läpi suuria muutoksia. On ilo ja kunnia saada olla vetovastuussa ja mukana kehittämässä yhdistyksen toimintaa entistä monipuolisempaan ja aktiivisempaan suuntaan.