Suomen Agility Kissat ry

Web Design ja viestintä

Kuvassa kooste Agilitykissojen verkkosivuista ja siitä, millaiset ne ovat eri laitteilla.

Verkkosivujen suunnittelu ja toteutus, sekä muut viestintätehtävät

Suomen Agility Kissat ry:n päämääränä on lisätä kissamyönteisyyttä sekä jakaa tietoa kissan tarpeista ja monipuolisesta aktivoinnista.


Toteutin syksyllä 2019 nopean kasvojenkohotuksen yhdistyksen verkkosivuille. Toimin yhdistyksen puheenjohtajana sekä viestintävastaavana.